Soundbücher – Batteriewechsel

Wenn Sie eines unserer Soundbücher erworben haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu den enthaltenen Batterien und zum Batteriewechsel.

🇩🇪 DE
Achtung: Diese Informationen aufmerksam lesen und aufbewahren. Dieses Buch funktioniert mit Batterien des Typs AG 10. Batteriewechsel dürfen nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Kinder dürfen das Buch nur verwenden, wenn das Batteriefach geschlossen ist. Vor dem Batteriewechsel den Schalter am Batteriefach auf OFF stellen. Danach Schraube mit einem Schraubenzieher lösen und Abdeckung des Batteriefachs entfernen. Vorsichtig die leeren Knopfzellen-Batterien (1,5 V Batterien, Typ AG 10) herausnehmen und neue Knopfzellen desselben Typs einlegen. Dabei auf richtige Polarität (+/-) achten.
Nur empfohlenen Batterietyp verwenden. Neue und gebrauchte Batterien sowie ungleiche Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batteriefach mit der Abdeckung verschließen und fest verschrauben. Die im Produkt enthaltenen Batterien sind nicht wiederaufladbar. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Leere Batterien müssen umgehend aus dem Spielzeug entfernt werden. Gebrauchte Batterien sofort entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bei Verschlucken der Knopfzellen-Batterien besteht Gesundheitsgefahr. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen von Batterien in den Körper sofort medizinische Hilfe hinzuziehen.

🇳🇱 NL
Waarschuwingen. Lees deze informatie aandachtig door en bewaar haar goed. Dit boek werkt op batterijen van het type AG 10. Batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen. Kinderen mogen het boek alleen gebruiken als het batterijvakje dicht is. Zet voor het vervangen van de batterijen de schakelaar op OFF. Draai de schroef met een schroevendraaier los en haal de batterijbehuizing eruit. Haal de lege knoopbatterij (1,5 V type AG 10) er voorzichtig uit en leg de nieuwe knoopbatterij van hetzelfde type er weer in. Let erop dat de batterij naar de juiste polen (+/-) wijst.
Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen, en batterijen van verschillende typen, nooit door elkaar. Leg het deksel er weer op en draai de schroef vast. De voor dit boek gebruikte batterijen zijn niet oplaadbaar. Wegwerpbatterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Verwijder lege batterijen meteen uit het speelgoed. Gooi gebruikte batterijen meteen weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen en elektronische apparaten horen niet bij het normale huisvuil. Pas op dat de aansluitklemmetjes niet worden kortgesloten. Het inslikken van knoopbatterijen levert gezondheidsgevaar op. Bij vermoeden dat uw kind een batterij heeft ingeslikt of in een lichaamsdeel gestoken heeft, moet u meteen een arts waarschuwen.

🇪🇸 ES
¡Advertencia! Lea atentamente la siguiente información y consérvela. Este libro funciona con pilas del tipo AG 10. Las pilas deben ser instaladas por un adulto. Los niños solo podrán usar el libro, cuando el compartimento de las pilas esté cerrado. Antes de cambiar las pilas, deslice el interruptor del compartimento de la pila a la posición OFF. A continuación, desenrosque el tornillo con un destornillador y levante la tapa del compartimento de las pilas. Retire con cuidado las pilas de botón vacías (pilas de 1,5 V, tipo AG 10) e introduzca nuevas pilas del mismo tipo. Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -).
Utilice únicamente el tipo de pila recomendado. No mezcle pilas nuevas y viejas. No utilice pilas de diferentes tipos. Coloque de nuevo la tapa y ciérrela bien con un destornillador. Las pilas que contiene este libro no son recargables. No intente recargar pilas no recargables. Retire las pilas usadas inmediatamente del juguete. Deseche inmediatamente las pilas usadas. Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Las pilas y los dispositivos electrónicos no se deben tirar a la basura. No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila. La ingestión de pilas de botón supone un riesgo para la salud. Si sospecha que un niño ha ingerido una pila o que una pila ha penetrado en su cuerpo de algún modo, procúrele inmediatamente asistencia médica.